Bomech succesvol op “Grüne Woche”

De “Internationale Grüne Woche” (afgekort: IGW) vond dit jaar in januari voor de 84ste keer in Berlijn plaats. Bomech was aanwezig!

Het is een unieke en internationale tentoonstelling voor voeding, land- en tuinbouw. De IGW is het startpunt voor de “Global Forum for Food and Agriculture” (kortweg GFFA), het wereldforum voor voedsel en landbouw. Meer dan 80 internationale ministeries en voedselproducenten komen hier samen om te laten zien wat de fascinerende werelden van land- en tuinbouw, eten en drinken te bieden hebben. Hier vinden tradities en innovaties elkaar, wordt er gekeken naar hernieuwbare grondstoffen en de toekomst van de land- en tuinbouw.

Als innovatief producent van emissiearme bemestingssystemen was Bomech op de IGW aanwezig om de verschillende werelden te tonen dat zij klaar zijn voor de toekomst. Door de ruime ervaring welke is opgedaan door de jaren heen te combineren met de invloeden van vele verschillende afzetmarkten was Bomech in staat het grote aantal bezoekers haar innovaties te laten zien. Bomech kan door haar aanwezigheid en goede respons op de innovaties terugkijken een zeer geslaagde tentoonstelling.