Multi Profi

Beschikbare sleepvoetbemesters:
– Multi Profi 21 meter
– Multi Profi 24 meter

De Multi-Profi sleepvoetbemester is een hoogontwikkelde en robuust geconstrueerde bemester in werkbreedten van 21 en 24 m. Een 6’’ aansluiting en 2 Exact-verdelers zorgt voor een precieze dwarsverdeling over de gehele werkbreedte. De aansluiting aan de tank is met een zuurbestendige draaidoorvoor uitgerust, waardoor de toevoerslang tussen tank en verdeler niet beweegt.

Standaard met “tooiophanging”

De “tooiophanging” functioneert automatisch en vereist geen speciale eisen of voorwaarden aan de tank. Dankzij de speciale ophanging worden de statische en dynamische krachten in de armen, op het frame en in de hydrauliekcilinders met minstens 50% verminderd. Het optimale samenspel van optredende krachten, die gelijktijdig als tegengewicht gebruikt worden, is beslissend voor de stabiliteit en lange levensduur van de Multi-Profi.

Optioneel: 3 meter klapbare armverlenging

De Multi-Profi heeft optioneel aan beide kanten een 3 meter lange hydraulische klapbare armverlenging (zie afbeelding). Hiermee wordt niet alleen de transportlengte verminderd maar ook de werkbreedte. Met deze klapbare armen (verlenging) wordt de werkbreedte verminderd van 21 naar 15 meter of van 24 naar 18 meter.

Kenmerken Multi-Profi:

1. Solide en professionele constructie
2. Alle hydraulische cilinders hebben einddemping voor snel maar gecontroleerd in- en uitklappen
3. De elektro-hydraulische bediening kan alvast voor gemonteerd worden
4. Automatisch pendelsysteem in het middenframe en in beide armen voor een optimale bodemaanpassing
5. Twee Exakt verdelers met stenenvangers
6. Massief mest-draaischarnier
7. Hydraulische deel-arm van 3 meter per zijde, waardoor de arbeidsbreedte verminderd wordt.
8. Eenvoudig inklappen langs de tank
9. De slangen worden bij het omhoog zwenken en inklappen niet geknikt en hebben een lange levensduur
10. Rijsnelheden tijdens het bemesten tot 20 km/h mogelijk
11. Verschillende deelbreedteschakelingen (mechanisch of hydraulisch) zijn mogelijk.
12. Voorbereid voor een 3, 4 of 5 punts hefinrichting, cat. 2, 3 of 4
13. Standaard hydraulische geveerd pendelsysteem voor optimale bodemaanpassing

Technische gegevens Multi 21 meter

– Werkbreedte: 21 m
– Transportbreedte: 2,99 m
– Gewicht: 2950 kg
– Slangafstand: 25 cm
– Slanguitgangen: 84

Technische gegevens Multi 21/15 meter

(bij optie 3 mtr armverlenging)
– Werkbreedtes: 21 en 15 m
– Transportbreedte: 2,99 m
– Gewicht: 3000 kg
– Slangafstand: 25 cm
– Slanguitgangen: 84

Technische gegevens Multi 24 meter

– Werkbreedte: 24 m
– Transportbreedte: 2,99 m
– Gewicht: 3200 kg
– Slangafstand: 25 cm
– Slanguitgangen: 96

Technische gegevens Multi 24/18 meter

(bij optie 3 mtr armverlenging)
– Werkbreedtes: 24 en 18 m
– Transportbreedte: 2,99 m
– Gewicht: 3250 kg
– Slangafstand: 25 cm
– Slanguitgangen: 96